Con Diều Xian (Tây An) H-20
Giống y như là được "sao y bản chánh" luôn ...
Liệu bên trong nó giống như thế nào ... và ... cũng xài máy Mỹ !!!

Hidden Content
Máy bay ném bom tàng hình Xian (Tây An) H-20 của Trung Quốc

Trung Quốc làm được thì có ngày Ủn cũng sẽ làm được