GIAI ĐOẠN 1 FULL (1975 - 1978)

00:00 =▶ Tập 1 | Lịch sử xa xưa:
18:54 =▶ Tập 2 | Đột kích đảo Phú Quốc:
36:00 =▶ Tập 3 | Bao vây đảo Thổ Chu:
57:08 =▶ Tập 4 | Xâm chiếm Tây Ninh:
1: 19: 45 =▶ Tập 5 | Bao vây Quân khu Đông:
1: 49: 36 =▶ Tập 6 | Cánh đồng chết 1978:
2: 13:58 =▶ Tập 7 | Sư đoàn Anh Cả Đỏ:
2: 34:53 =▶ Tập 8 | Ranh giới Brévié trên biển:
3: 02:29 =▶ Tập 9 | Thảm sát Ba Chúc 1978:
3: 21:28 =▶ Tập 10 | Không quân tham chiến: