Chúc mọi người năm mới hạnh phúc-bình an.
Khg hiểu sao lâu lắm rồi tôi khg vào lại được trang web này, hôm nay tình cờ lại vào được. ad. làm ơn giải thích giùm.