Tiếng Việt Phụ đề (tự động) Tiếng Anh


When a little girl is kidnapped by a trafficking ring, they soon find they messed with the wrong kid. Her mother, a former gang leader, is close on their trail and will go to any lengths to bring her daughter home.
Nhà cung cấp
Well Go
Phân loại
TV-14
Ngày phát hành
2019
Thời gian chạy
114
Tiếng
Tiếng Việt
Phụ đề (tự động)
Tiếng Anh
Diễn viên
Veronica Ng
Pham Anh Khoa
Giám đốc
Le-Van Kiet
Thể loại
Kinh dị
Kịch
Hành động và phiêu lưu