Bình luận ... phân tích ...
Phương Thuý và Kim Phượng


Vì sao anh Tập cứ mơ ... sở hửu Tài Wăn ...
vì còn ĐL ... TQ không thể nào chui ra TBD làm mưa làm gió