"Khi Albert Einstein gặp Charlie Chaplin vào năm 1931, Einstein đã nói: “Điều tôi ngưỡng mộ nhất về nghệ thuật của ông là tính phổ quát của nó. Bạn không nói một lời nào, nhưng thế giới hiểu bạn. ”“ Đó là sự thật. ” Chaplin trả lời, "Nhưng danh tiếng của bạn còn lớn hơn. Thế giới ngưỡng mộ bạn, khi không ai hiểu bạn. ""
...


When Albert Einstein met Charlie Chaplin in 1931, Einstein said, “What I admire most about your art is its universality. You do not say a word, and yet the world understands you." “It's true.” Replied Chaplin, "But your fame is even greater. The world admires you, when no one understands you."