Coi trên Youtube


A Confederate veteran living in the Yankee North struggles with his son's shock induced muteness and the hate of the Northerners.
Một cựu chiến binh của Liên minh miền Nam sống ở miền Bắc Yankee phải vật lộn với cú sốc gây ra đột biến của con trai mình và sự căm ghét của người miền Bắc.

Nhà cung cấp Samuel Goldwyn
Ngày phát hành 1958
Thời gian chạy 1:43:06
Tiếng Anh Phụ đề Tiếng Anh

Diễn viên
Alan Ladd Olivia de Havilland Dean Jagger David Ladd Cecil Kellaway

Thể loại Cổ điển Cao bồi miền tây