Quý vị nào có pbn 132 "Xuân với đời sống mới" cho tôi xin một vé.Cám ơn. Trumpvu.