Xin chào Quý anh chị em.
Xin phép Add cho phép tôi được anh chị em tư vấn.
Facebook của tôi đột nhiên bị khóa mà không rõ lý do.
Xin anh chị em chỉ giáo giúp, làm thế nào để lấy lại FB của tôi.
Xin trân trọng cảm ơn.