A_M chào tất cả các Anh chị em trong cốc, cho AM xin hỏi là ai có kinh nghiệm về bệnh đau thần kinh tọa, là ơn xin chỉ dẫn, cám ơn ACE nha.