Bài ca xây dựng (1981) - Ái Vân biểu diễn tại Cộng hoà dân chủ Đức