Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến đệm Guitar cực hay - trăng tàn trên hè phố guitar.