Hông biết là cỏ dại
biết là hoa thơm là rau là thuốc

Đọc thêm ở đây