Cách chữa bệnh khô mắt đơn giản với các mẹo dễ làm rất thích hợp cho dân văn phòng.