Con rết, con giun, con thằn lằn rủ nhậu, vừa làm xong món tiết canh kiến. Vì quán rượu quá xa.

Con giun nói: "Rết mầy đi mua rượu, vì có nhiều chân nên đi nhanh hơn tụi tao."

Giun và thằn lằn ngồi chờ lâu quá, thằn lằn đi ra tìm rết, thấy rết còn ngồi ngoài sân.

Thằn lằn chửi: "ĐM sao còn ngồi đây dzậy pố !"

Rết nhìn thằn lằn nói: "Thì mấy anh chờ tui mang giày xong đã !"