Chính sách bảo mật của diễn đàn Người Việt Bốn Phương

Trang này được sử dụng để thông báo cho các bạn truy cập diễn đàn Người Việt Bốn Phương về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu các bạn quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, diễn đàn Người Việt Bốn Phương.

Nếu bạn chọn sử dụng diễn đàn Người Việt Bốn Phương, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện diễn đàn. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại Quy Định và Nội Quy diễn đàn NVBP, trừ khi được quy định khác trong chính sách bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng diễn đàn Người Việt Bốn Phương, chúng tôi có thể yêu cầu các bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn thí dụ như: Tên, số IP và địa chỉ Email của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Log Data

Chúng tôi muốn thông báo cho các bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập diễn đàn Người Việt Bốn Phương, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi có tên là Log Data. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP của máy tính), phiên bản trình duyệt, các trang của diễn đàn Người Việt Bốn Phương mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các thống kê khác.

Cookies

Cookies là các tập tin có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng một định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Người Việt Bốn Phương sử dụng các cookie này để thu thập thông tin và cải thiện Diễn Đàn của chúng tôi. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần của dịch vụ của chúng tôi.

Service Providers

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:
Để tạo điều kiện cho Diễn Đàn của chúng tôi;
Để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi;
Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Diễn Đàn; hoặc là để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.
Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng diễn đàn Người Việt Bốn Phương rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Security

Người Việt Bốn Phương đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại được chấp nhận về mặt thương mại. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Người Việt Bốn Phương có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Người Việt Bốn Phương không chấp nhận bất cứ ai dưới 13 tuổi ghi danh. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Người Việt Bốn Phương có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết mọi thay đổi. Người Việt Bốn Phương sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của Người Việt Bốn Phương, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email nvbonphuong@gmail.com.

Site Administrator
Hoàng Na