kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Hưởng trợ cấp từ ngày 24 tháng Hai, hồ sơ di trú sẽ bị ảnh hưởng

 1. #1
  Activation needed
  Tham gia ngày
  Jun 28th 2012
  Bài gởi
  13,343
  Post Thanks / Like
  Rep Power
  0

  Default Hưởng trợ cấp từ ngày 24 tháng Hai, hồ sơ di trú sẽ bị ảnh hưởng


  Những người sống ở Mỹ từng nhận food stamps, Medicaid và trợ giúp nhà ở (housing vouchers) gặp khó khăn để được cấp thẻ xanh. (Hình minh họa: Scott Heins/Getty Images)

  Vào ngày 10 tháng Mười, 2018, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ) đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Nghị (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

  Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 tháng Mười, 2018, để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến chấm dứt vào ngày 10 tháng Mười Hai, 2018. Sau khi thời gian góp ý kiến chấm dứt, Bộ An Ninh Nội Địa sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

  Quy Định Chính Thức này được Bộ An Ninh Nội Địa đưa ra, cho nên chỉ áp dụng cho những cơ quan dưới thẩm quyền của Bộ An Ninh Nội Địa như U.S. Citizenship and Immigration Services (CIS) (Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ), U.S. Customs and Border Protection (CBP) (Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ), U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) (Sở Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ).

  Tuy rằng Quy Định Chính Thức được áp dụng trong trường hợp gia hạn tình trạng di trú (Extension of Status), thay đổi tình trạng di trú (Change of Status), và điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status), nhưng những hồ sơ điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân của mẫu đơn I-485 sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

  Quy Định Chính Thức này tăng đáng kể tiêu chuẩn để đánh giá khả năng của đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng của Xã Hội hay không.

  Mẫu đơn I-864 – Affidavit of Support (Đơn Bảo Trợ Tài Chính) không đủ để thuyết phục Sở Di Trú USCIS mà Sở Di Trú USCIS sẽ dựa vào mẫu đơn mới I-944 – Declaration of Self-Sufficiency (tạm dịch tuyên bố tự túc).

  Theo quy định mới này, dù là có mẫu bảo trợ tài chính và người bảo trợ hội đủ mức lợi tức tối thiểu 125% trên mức nghèo liên bang, chưa chắc là hồ sơ thẻ xanh sẽ được chấp thuận. Sở Di Trú USCIS phải xét duyệt đương đơn có thể trong tương lai trở thành gánh nặng xã hội hay không theo điều luật 212(a)(4).

  Những điểm chính Sở Di Trú USCIS sẽ nhìn vào là tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng. Khi xét duyệt, Sở Di Trú USCIS sẽ không dựa vào bất cứ một điểm chính nào mà phải dựa vào toàn bộ hoàn cảnh của tất cả điểm chính. Nghĩa là dù đương sự có tuổi tác cao nhưng những điểm chính khác được tốt thì sẽ không bị xét duyệt là lọt vào điều luật 212(a)(4).

  Mẫu đơn I-944 sẽ là mẫu đơn Sở Di Trú USCIS dùng để xét duyệt đương đơn có thể trở thành gánh nặng xã hội trong tương lai hay không. Mẫu đơn I-944 này sẽ dài hơn và sẽ yêu cầu nhiều bằng chứng hơn mẫu đơn I-864. Mẫu đơn I-944 này đòi hỏi nhiều chi tiết và xem xét kỹ lưỡng lịch sử công việc và tình hình tài chính của đương đơn và nhiều yếu tố khác. Một phần chính trong mẫu đơn I-944 này chú trọng vào sự lãnh trợ cấp của đương đơn. Nếu đương đơn đã từng lãnh trợ cấp hoặc đã từng xin trợ cấp thì hồ sơ xin thẻ xanh của đương đơn có thể bị từ chối vì đương đơn được coi là có thể trở thành gánh nặng xã hội.

  Quy Định Chính Thức này đưa ra thủ tục Public Charge Bonds. Trong trường hợp đương đơn bị Sở Di Trú USCIS quyết định rằng đương đơn bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh 212(a)(4) tức là có thể trở thành Gánh Nặng của Xã Hội, đương đơn có thể thế chấp ít nhất là $8,100 để được miễn điều luật cấm nhập cảnh này. Vấn đề là đương đơn không có quyền đòi để đóng tiền thế chấp nhưng phải được Sở Di Trú USCIS yêu cầu thì mới được đóng tiền thế chấp.

  Nhưng đã trình bày trên, Quy Định Chính Thức này được Bộ An Ninh Nội Địa đưa ra, cho nên chỉ áp dụng cho những cơ quan dưới thẩm quyền của Bộ An Ninh Nội Địa.

  Tuy rằng Quy Định Chính Thức được áp dụng trong trường hợp gia hạn tình trạng di trú (Extension of Status), thay đổi tình trạng di trú (Change of Status), và điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status), nhưng những hồ sơ điều chỉnh tình trạng di trú sang thành thường trú nhân của mẫu đơn I-485 sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

  Quy Định Chính Thức này sẽ không bị áp dụng vào những hồ sơ I-751 tức là hồ xin thẻ xanh 10 năm hoặc hồ sơ N-400 tức là hồ sơ xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ vì hồ sơ I-751 and N-400 không phải là hồ sơ được coi là xin nhập cảnh Hoa Kỳ cho nên điều lệ cấm nhập cảnh 212 của Đạo Luật Di Trú không được áp dụng vào những hồ sơ đó.

  Vào ngày 14 tháng Tám, 2019, Bộ An Ninh Nội Địa thông báo Quy Định Chính Thức và quy định này được bắt đầu áp dụng vào ngày 15 tháng Mười, 2019. Những hồ sơ xin thẻ xanh nào được nộp trước ngày 15 tháng Mười, 2019, sẽ không bị áp dụng Quy Định Chính Thức này.

  Vào ngày 27 tháng Tám, 2019, một số tổ chức cộng đồng đưa đơn kiện Sở Di Trú USCIS và Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ tại Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York (U.S. District Court) để ngăn chặn chính quyền Tổng Thống Donald Trump chấp hành Quy Định Chính Thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng Mười, 2019.

  Vào ngày 11 tháng Mười, 2019, Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York quyết định hoãn lại và ra lệnh Bộ An Ninh Nội Địa không được chấp hành Quy Định Chính Thức mới này tới khi nào tòa án liên bang xử xong vụ kiện đó.

  Bộ An Ninh Nội Địa đưa đơn lên Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 2 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) yêu cầu ngăn chặn quyết định của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang và cho phép Bộ An Ninh Nội Địa được chấp hành Quy Định Chính Thức trong thời gian vụ kiện được tòa án sơ thẩm liên bang giải quyết.

  Vào ngày 8 tháng Giêng, 2020, Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang từ chối sự yêu cầu của Bộ An Ninh Nội Địa, có nghĩa là lệnh của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ngăn chặn Bộ An Ninh Nội Địa chấp hành Quy Định Chính Thức vẫn tiếp tục có hiệu nghiệm. Bộ An Ninh Nội Địa đưa đơn lên Tối Cao Pháp Viện yêu cầu ngăn chặn phán quyết của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York.

  Vào ngày 27 tháng Giêng, 2020, Tối Cao Pháp Viện đồng ý với Bộ An Ninh Nội Địa và ra quyết định chặn lệnh của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York. Vì quyết định của Tối Cao Pháp Viện chặn lệnh của Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York cho nên không còn có án lệnh nào cản trở Bộ An Ninh Nội Địa chấp hành Quy Định Chính Thức. Nghĩa là Bộ An Nội Địa được quyền chấp hành Quy Định Chính Thức tới khi nào vụ kiện ở Tòa Án Sơ Thẩm Liên Bang ở tiểu bang New York được kết thúc.

  Vào ngày 30 tháng Giêng, 2020, Sở Di Trú USCIS thông báo rằng Sở Di Trú USCIS sẽ bắt đầu chấp hành Quy Định Chính Thức vào ngày 24 ttháng Hai, 2020, ở Di Trú USCIS sẽ áp dụng quy định này vào những hồ sơ nào nộp từ ngày 24 tháng Hai, 2020, trở đi còn những hồ sơ nào nộp trước ngày 24 tháng Hai, 2020, sẽ không bị ảnh hưởng.

  Thêm vào đó những người nào còn hưởng trợ cấp chính phủ nêu trong Quy Định Chính Thức từ ngày 24 tháng Hai, 2020, trở đi thì hồ sơ di trú của họ có thể bị ảnh hưởng.

  Theo Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

 2. Thanks dieudieu, Haikich8, Hoàng Na, net, waclxh12 thanked for this post
 3. #2
  Sponsors Kụ Ngố's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 15th 2012
  Nơi Cư Ngụ
  Flat Land Texas
  Bài gởi
  3,253
  Post Thanks / Like
  Rep Power
  56

  Default

  Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội
  (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

  Qui định trên đã rỏ ràng !! Hảy đi làm và tự lực cánh sinh là công bằng nhất !!
  Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
  Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi. 4. Thanks Hoàng Na thanked for this post
 5. #3
  Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
  Tham gia ngày
  May 15th 2006
  Bài gởi
  54,478
  Post Thanks / Like
  Rep Power
  2000

  Default

  Trích Nguyên văn bởi Kụ Ngố View Post
  Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội
  (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

  Qui định trên đã rỏ ràng !! Hảy đi làm và tự lực cánh sinh là công bằng nhất !!
  Đi mần hết thì đâu còn em nào rảnh háng bỉu tềnh tung hô khẩu hiệu .................. có thời nghe mấy ẻm HO đồn qua mẽo sẻ được bồi thường tiền lương tính từ sau 75 cho tới lúc được qua mẽo mới ghê chứ ............ chưa tính qua đây giả điên ăn tiền bịnh
  Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
  Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
  Follow me on Flickr - Vinamaster
  Follow me on Youtube - Vinamaster

 6. Thanks tu kien, Kụ Ngố, mithung thanked for this post
 7. #4
  Sponsors Kụ Ngố's Avatar
  Tham gia ngày
  Sep 15th 2012
  Nơi Cư Ngụ
  Flat Land Texas
  Bài gởi
  3,253
  Post Thanks / Like
  Rep Power
  56

  Default

  Trích Nguyên văn bởi Hoàng Na View Post
  Đi mần hết thì đâu còn em nào rảnh háng bỉu tềnh tung hô khẩu hiệu .................. có thời nghe mấy ẻm HO đồn qua mẽo sẻ được bồi thường tiền lương tính từ sau 75 cho tới lúc được qua mẽo mới ghê chứ ............ chưa tính qua đây giả điên ăn tiền bịnh
  Cụ phán không sai !!.....Mất công bằng cho những người ""DI TẢN"" qua Mỹ thời điểm 30-4-75 ..... Cặm cụi đi làm lo cho GĐ lúc đó đồng lương lao động Minimum Wage chỉ có 2 đô 15 cents một giờ.....45 năm sau được phép nghĩ hưu !!

  Ở Đời Thiếu Bạn Tri Âm, Như Cây Thiếu Nắng, Như Trầm Thiếu Hương.
  Trầm Kia Nếu Chẳng Chút Hương, Khác Chi Gỗ Mục Bên Đường Lẽ Loi. 8. Thanks Hoàng Na, mithung, waclxh12 thanked for this post

Similar Threads

 1. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 07-22-2019, 16:16
 2. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 05-08-2017, 14:04

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •