Xem clip ở đây:Nguồn: MARS ANOMALIES and BEYOND (Youtube)

*** NASA luôn tuyên bố đây chỉ là "ảo ảnh", "ảo giác", xin mọi người đừng tin!

Alien Movements On The Moon Up Close Footage! 4/26/16

Cả 2,2 triệu view trên YoutubeNguồn: Secureteam10 (Youtube)