Trích Nguyên văn bởi mít View Post


Lisbon, Portugal . Ảnh của mítGuitarra - José Nunes

Cả 2 đều đẹp