Khi nào kẹt cần gõ tiếng Việt thì lấy bửu bối ni ra xài tạm nè pà con Hidden Content Hidden Content Hidden Content

Code:
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/