Trích Nguyên văn bởi vinamaster View Post
Trích Nguyên văn bởi cn_yeu_quy View Post

Công nhận lan màu đỏ tươi hiếm thật ....?
Đỏ hay Cam
LOL!!! .... Master cũng nhớ ghê ..... Chính xác là thích tím, đỏ tươi (không phải đỏ sậm) và cam ..... có thấy cam rồi nhưng chưa thấy đỏ tươi bao giờ.