Trích Nguyên văn bởi laughster View Post
oh, so người Bắc phát âm tháng sáu và xấu xí giống nhau? oh yeah, sáu và sáo hơi khác yes but faint, không rỏ rệt
Sáu và sáo khác nhau rõ rệt mà .... sáu và xấu cũng khác ... xâu và sâu thì không rõ .... :-)