Các cảnh nóng trong phim việt, thấy đúng là hồi đó có nhiều phim mà xem thấy xí hổ, giờ nghĩ lại buồn cười.