bản nhạc này hay quá sao không thấy phổ biến vậy ta ?????

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eW7ogBl7TYs