AsiaCD003 - Dạ Vũ Xanh
02. Khi Anh Doi Em (Bebop) - Kieu Nga

[music]https://www.box.com/embed/jcnhqvrz0nbt4nr.swf[/music]


03. Niem Thuong Nho (Rumba) - Duy Quang

[music]https://www.box.com/embed/zxedp2x650gzrg8.swf[/music]


04. Nao Biet Nao Hay (Chacha) - Julie

[music]https://www.box.com/embed/wl2kh2ufls8vvcq.swf[/music]


05. Cung La Buon (Boston) - Ngoc Lan

[music]https://www.box.com/embed/brcv5xe8o194ejv.swf[/music]


06. Tinh Nong Chay (Valse) - Nhat Ha


[music]https://www.box.com/embed/udcyaqbo812tt8u.swf[/music]


07. Tinh Xanh (New Wave) - Thai Hien

[music]https://www.box.com/embed/s05fbebw308vosn.swf[/music]


08. Coupable (Slow) - Billy Shane

[music]https://www.box.com/embed/8jlp6tcm2w5cam1.swf[/music]


09. Tango Tinh (Tango) - Kieu Nga

[music]https://www.box.com/embed/529r8wkxbtzf6sb.swf[/music]


10. Vuon Dia Dang (Bebop) - Minh Xuan, Minh Phuc

[music]https://www.box.com/embed/hgihuhpqy2f4n30.swf[/music]


11. Em Dep Nhu Mo (Rumba) - Duy Quang, Billy Shane

[music]https://www.box.com/embed/9fkowu20f8sjywm.swf[/music]


12. Nang Xanh (Chacha) - Thanh Mai

[music]https://www.box.com/embed/sttlk215883ams8.swf[/music]


13. Tinh Doi Muoi (Slow Rock) - Elvis Phuong

[music]https://www.box.com/embed/rny7hy7ufmu0how.swf[/music]