Hôm nay mới biết bác langto ở NY, nghe đến NY tự nhiên thấy "lạnh"

Ai chà nhờ bác mà tui mới biết hủ mắm ruốc như thế nào, để hôm nào chay đi xa tìm chợ nào có loai này để rinh 1 hủ