Hi Tỷ phuongnguyen99.
Nhờ Tỷ chĩ dùm cho cách làm nước chấm sệt sệt đễ ăn gõi cuốn nem nướng.
Thứ cuốn này mà ăn với nước mắm thì không đúng gu lắm.Cám ơn Tỷ nhiều.
Nếu như có được thứ nước chấm này thì thật là tuyệt vời.
Các Tỷ khác nếu có kinh nghiệm xin cũng đừng ngần ngại,xin chĩ dạy dùm.
Chân thành cãm tạ.