Tôi luôn nghĩ, mình là người vốn lý trí như vậy mà còn dễ sa ngã, thì chồng sẽ ra sao.

Tôi đang sống trong những ngày ám ảnh giằng xé sau "cơn say nắng" bất ngờ....