Cách điều trị yếu sinh lý đàn ông được chia sẻ bởi các bác sĩ ,thầy thuốc hàng đầu tại Việt Nam như Bác Sỹ Nguyễn Bá Dương, Trường Khoa Nam Học bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội.

...