Sau các cuộc đàm phán bí mật, trường Đại học ở San Francisco (UCSF), California đã phải trả 1,14 triệu USD cho tin tặc để chuộc lại những thông tin dữ liệu quan trọng.

Hôm thứ Hai (1/6),...