Nhiều người Việt Nam và thế giới đeo khẩu trang trong suốt làm từ nhựa dẻo.

Khẩu trang trong suốt được các công ty thiết bị y tế thế giới sản xuất từ tháng 6, xuất
...