Thông báo

Collapse
No announcement yet.

dành cho mấy ông xài Windows 10

Collapse
X
 
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Show
Clear All
new posts

 • dành cho mấy ông xài Windows 10

  Windows 10 nhìn rất là bầy hầy đầy rác rến (built in apps) khi lần đầu tiên login và tốn vài phút để windows create a new profile cũng vì đám rác rến này.. cách tiêu diệt rác rến cho tất cả users đã có sẳn trong PC và luôn cả user sẽ create sau này.. ai chưa biết chiêu này thì làm theo còn ai biết rồi và phăn ra chiêu hay hơn thì welcome..

  tui remove hầu hết built in apps chỉ chừa lại vài món dưới đây..
  Photo
  Voice recorder
  Paint
  Sticky notes
  Print3D and 3D viewer
  Alarm
  1 vài apps MS không cho remove như con ghệ điện tử nói chuyện với mình, Edge...

  ai muốn chừa lại hay remove theo ý thì nhìn vào cái script rồi bỏ tên của cái app đó vô hoặc remove nó ra. Ai dùng tablet thì tui khuyên không nên remove AppsStore, copy 1 đống scripts ở dưới bỏ vào notepad rồi tìm AppStore delete nó ra trước.
  đám rác rến nằm vùng ở đây
  C:\Program Files\WindowsApps (WindowsApps = hidden folder)
  nói thêm cho giang hồ rõ về cái script này để khỏi thắc mắc
  Get-appxpackage -allusers = remove junk apps ra khỏi tất cả profiles hay users hiện đang có trong PC
  Get-appxprovisionedpackage –online = thắp nhang lạy ông Windows kêu ổng đừng có install mấy cái apps bá láp bá xàm đó cho new user mai này

  các cậu làm theo tớ nhé

  BÆ°á»›c 1
  mở powershell as Admin rồi copy mớ scripts ở trong quote dưới bỏ vô powershell rồi nhấn nút ENTER.. không cần copy line by line mà chơi nguyên 1 lần powershell nó ăn hết

  Get-appxpackage -allusers *AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*AdobeSystemsIncorporated.AdobePhotoshopExpress*' } | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.Appconnector* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.Appconnector*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *microsoft.windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*microsoft.windowscommunicationsapps*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.WindowsCamera* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.WindowsCamera*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *king.com.CandyCrushSodaSaga* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*king.com.CandyCrushSodaSaga*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Facebook* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Facebook*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.WindowsFeedbackHub* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.WindowsFeedbackHub*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.XboxGameOverlay* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.XboxGameOverlay*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.GetHelp* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.GetHelp*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.Getstarted* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.Getstarted*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.ZuneMusic* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.ZuneMusic*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *microsoft.windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*microsoft.windowscommunicationsapps*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.WindowsMaps* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.WindowsMaps*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.Messaging* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.Messaging*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.BingNews* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.BingNews*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.WindowsStore* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.WindowsStore*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Todos* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Todos*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *ConnectivityStore* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*ConnectivityStore*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.MixedReality.Portal* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.MixedReality.Portal*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.OneConnect* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.OneConnect*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.ZuneVideo* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.ZuneVideo*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Netflix* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Netflix*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.MicrosoftOfficeHub* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.MicrosoftOfficeHub*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *onenote* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*onenote*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *PandoraMediaInc* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*PandoraMediaInc*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.People* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.People*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *CommsPhone* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*CommsPhone*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *windowsphone* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*windowsphone*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *WindowsScan* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.ScreenSketch*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.SkypeApp* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.SkypeApp*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *bingsports* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*bingsports*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Office.Sway* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Office.Sway*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.Getstarted* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.Getstarted*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.BingWeather* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.BingWeather*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.XboxApp* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.XboxApp*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.XboxGamingOverlay* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.XboxGamingOverlay*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.XboxIdentityProvider* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.XboxIdentityProvider*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *XboxOneSmartGlass* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*XboxOneSmartGlass*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.YourPhone* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.YourPhone*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.OfficeLens* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.OfficeLens*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.windowscommunicationsapps*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.Whiteboard* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.Whiteboard*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.Wallet* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.Wallet*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *Microsoft.StorePurchaseApp* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*Microsoft.StorePurchaseApp*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  Get-appxpackage -allusers *linkedin* | Remove-AppxPackage
  Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like '*connect*'} | remove-appxprovisionedpackage –online
  script chạy xong nó sẽ trở về PS C:\Windows\System32> .. nếu nó không về thì nhấn nút ENTER hoặc Ctrl C để làm tiếp bước 2
  chú ý:
  start layout bước 2 ở dưới nó sẽ apply cho tất cả users nên cái layout của current user ra sao thì tất cả users khác sẽ y hệt vậy.. tui khuyên là unpin hết mấy cái vớ vẩn ở start layout đi

  BÆ°á»›c 2
  copy cái script dưới bỏ vào powershell
  Export-StartLayout -Path "$env:UserProfile\Desktop\StartLayout.xml"
  nó sẽ create StartLayout.xml file save ở desktop
  copy startlayout.xml bỏ ở ở đâu cũng được, tui chọn đại là C:\windows\

  bÆ°á»›c 3
  nhấn nút
  Windows key + R
  gõ gpedit.msc
  Computer Config==>Admin Template==>Start Menu and Layout==>double click Start Layout ở bên phải
  chọn Enabled rồi gõ C:\Windows\StartLayout.xml vào text box bên trái ở dưới..  không làm bước 2 cũng được nhưng tụi candy crush, facebook vớ vẩn đó nó sẽ xuất hiện.. tụi này không phải là actual apps mà chỉ là place holder.. làm bước 2 là khóa đường của nó lại nên nó không có xuất hiện  Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

 • #2
  BÆ°á»›c 1
  mở powershell as Admin rồi copy cái script này bỏ vô powershell
  BÆ°á»›c 2
  copy cái script này bỏ vào powershell
  2 bước sao giống nhau thía cha nậu
  Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
  Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
  Follow me on Flickr - Vinamaster
  Follow me on Youtube - Vinamaster

  Lời nhận xét


  • #3
   Gửi bởi Hoàng Na Xem bài viết
   2 bước sao giống nhau thía cha nậu
   tui viết không rõ hay ông đọc không kỷ?
   BÆ°á»›c 2
   copy cái script này bỏ vào powershell
   Export-StartLayout -Path "$env:UserProfile\Desktop\StartLayout.xml"
   nó sẽ create StartLayout.xml ở desktop
   copy startlayout.xml bỏ ở ở đâu cũng được, tui chọn đại là C:\windows\

   tui sửa chữ này thành chữ dưới chắc đở confuse hơn.
   lúc nãy 2 bước giờ sửa thành 3 bước có vẻ make sense hơn

   tui tốn rất nhiều thời gian ngâm cứu và test món nay nha... test work với Windows 1803 và 1809   Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

   Lời nhận xét


   • #4
    Gửi bởi QHNM Xem bài viết
    tui viết không rõ hay ông đọc không kỷ?
    BÆ°á»›c 2
    ý tui là phải change directory to C nó mới work
    C:\> Export-StartLayout -Path "$env:UserProfile\Desktop\StartLayout.xml"
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

    Lời nhận xét


    • #5
     Gửi bởi Hoàng Na Xem bài viết
     ý tui là phải change directory to C nó mới work
     C:\> Export-StartLayout -Path "$env:UserProfile\Desktop\StartLayout.xml"
     cái powershell của ông nó nằm ở partition nào khác C à? as default nó nằm ở C:\Windows\System32 quăng script đó vô là nó work ngon lành chứ đâu cần change gì cha     Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

     Lời nhận xét


     • #6
      Gửi bởi QHNM Xem bài viết
      cái powershell của ông nó nằm ở partition nào khác C à? as default nó nằm ở C:\Windows\System32 quăng script đó vô là nó work ngon lành chứ đâu cần change gì cha
      Tui đang nói bước 2 mà thôi ………………………...bước 1 thì đúng rồi
      Không change directory nó không export StartLayout.xml ra Desktop
      Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
      Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
      Follow me on Flickr - Vinamaster
      Follow me on Youtube - Vinamaster

      Lời nhận xét


      • #7
       Gửi bởi Hoàng Na Xem bài viết
       Tui đang nói bước 2 mà thôi ………………………...bước 1 thì đúng rồi
       Không change directory nó không export StartLayout.xml ra Desktop
       thì tui cũng nói bước 2 như ông mà kakakaka. tui copy script quăng vô là nó export ra desktop chứ có change DIR gì đâu cha
       here is what i did
       ở Start Menu windows search gõ powershell==>Right click run as Admin==>copy/quăng script vô là nó export ra desktop
       có ai bị như ông thần Na không?       Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

       Lời nhận xét


       • #8
        Gửi bởi QHNM Xem bài viết
        thì tui cũng nói bước 2 như ông mà kakakaka. tui copy script quăng vô là nó export ra desktop chứ có change DIR gì đâu cha
        here is what i did
        ở Start Menu windows search gõ powershell==>Right click run as Admin==>copy/quăng script vô là nó export ra desktop
        có ai bị như ông thần Na không?
        Mịa hỉu gòi …….ông mở thêm cái cửa sổ powershell khác …………………...tui để nguyên cái powershell của bước 1 chơi luôn bước 2 nên nó không ăn
        Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
        Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
        Follow me on Flickr - Vinamaster
        Follow me on Youtube - Vinamaster

        Lời nhận xét


        • #9
         Gửi bởi Hoàng Na Xem bài viết
         Mịa hỉu gòi …….ông mở thêm cái cửa sổ powershell khác …………………...tui để nguyên cái powershell của bước 1 chơi luôn bước 2 nên nó không ăn
         đâu có... tui cũng dùng như ông mà .. 1 powershell chơi 2 bước.. windows ông có vấn đề à?
         ông xài windows 10 version nào vậy? 15xx hả? kakaka         Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

         Lời nhận xét


         • #10
          Gửi bởi QHNM Xem bài viết
          đâu có... tui cũng dùng như ông mà .. 1 powershell chơi 2 bước.. windows ông có vấn đề à?
          ông xài windows 10 version nào vậy? 15xx hả? kakaka
          Má xạo hoài ………..của tui là 1803

          Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
          Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
          Follow me on Flickr - Vinamaster
          Follow me on Youtube - Vinamaster

          Lời nhận xét


          • #11

           hình trên của ông cái export script nó nằm sau cái remove script .. 2 different scripts ông nhập thành 1
           nếu ông để export script nằm dưới script kia thì nó work.. tại ông bỏ nó ở next to the other nó tưởng là 1 script.. line by line, man

           hình như tui viết bị confused ông hả? ông thấy chổ nào confused thì edit dùm           Rampage II Extreme | i7-920 @ 4.1ghz | OCZ 6x2Gb DDR1600 7-7-7-24 | eVGA GTX2600 | Seagate 2x300Gb 15.6K SAS in raid0 | WD blue 3x640Gb in raid0 | Adaptec 5805 SAS controller | MCP655 Pump | EK Supreme HF block | X-FI ExtrmeMusic | Logictech Z-5300 | Antec Quattro 850W | Dell 2408WFP

           Lời nhận xét


           • #12
            Gửi bởi QHNM Xem bài viết

            hình trên của ông cái export script nó nằm sau cái remove script .. 2 different scripts ông nhập thành 1
            nếu ông để export script nằm dưới script kia thì nó work.. tại ông bỏ nó ở next to the other nó tưởng là 1 script.. line by line, man

            hình như tui viết bị confused ông hả? ông thấy chổ nào confused thì edit dùm
            Thì bởi …………..….vấn đề là tui không bấm "Enter" sau khi cái script của bước 1 nó completed, mà tui chơi cái thứ 2 vô luôn nên mới bị error
            Cho nên phải sửa là ……………………. sau khi paste cái script của bước 1 xong thì nhấn Enter rồi tiếp tục paste cái script của bước 2 vô
            Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
            Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
            Follow me on Flickr - Vinamaster
            Follow me on Youtube - Vinamaster

            Lời nhận xét


            • #13
             Step 3 nó không work với em SH...winkey + R typed gpedit.msc như trên.. nó cứ popup Window can not find gpedit.msc ..Make sure you typed name correctly
             coi lại dùm em SH....Nghiên cứu này quá hay luôn SH...win10 sẽ nhẹ re khi start up...thank you rất nhiều SH

             Lời nhận xét


             • #14
              Gửi bởi saobiendong Xem bài viết
              Step 3 nó không work với em SH...winkey + R typed gpedit.msc như trên.. nó cứ popup Window can not find gpedit.msc ..Make sure you typed name correctly
              coi lại dùm em SH....Nghiên cứu này quá hay luôn SH...win10 sẽ nhẹ re khi start up...thank you rất nhiều SH
              Thì search manual ………………

              Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
              Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
              Follow me on Flickr - Vinamaster
              Follow me on Youtube - Vinamaster

              Lời nhận xét


              • #15
               không có working with window 10 home edition...!!!!hèn gì..!!!!

               Lời nhận xét

               Trending

               Collapse

               Không có kết quả phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Hãy thử lại!

               Working...
               X