Một con virus không nhìn thấy bằng mắt thường được đã dạy chúng ta biết rằng, chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhiều lỗi lầm trên trái đất này.

Nhiều người cho rằng, cái tâm trạng...