Du khách bị thu hút bởi những con cá Koi bơi dưới cống nước thải tại thành phố Shimabara, Nhật Bản.

...