Đà Nẵng - Các công nhân làm việc ngày, đêm để gấp rút hoàn thành Bệnh viện Dã chiến 200 giường bên trong Cung thể thao Tiên Sơn.
Chiều 5/8, Bệnh viện Dã chiến...