Khi bạn cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh, hãy hít thở thật sâu.

Hít thở sâu làm giảm căng thẳng, làm dịu phản ứng “chiển đấu hoặc bỏ chạy” của chúng ta và...