PDA

View Full Version : College tối nay nè anh emmb508
12-03-2009, 15:31
under của thằng arkansal st
origon st với origon thằng nào cùng có điềm ; nhưng theo mình thì bắt thằng origon st +10 có nhiều chance hơn còn pro thì đợi anh em cho y kiến , nếu o thì bắt thằng jet

mb508
12-04-2009, 06:21
hehehe 3-0 tonight bat ohio nhe anh em

mb508
12-05-2009, 07:53
tuần này start 4-0 ; o biết có anh em nào theo o ? hôm nay 12:00 bắt cincinati fresno houston

minhblvd
12-06-2009, 00:59
Quá hot luôn ...