PDA

View Full Version : college tuần này nè anh emmb508
11-24-2009, 16:56
bắt thăng w michigan đi anh em

minhblvd
11-25-2009, 21:50
Ball States thắng game luôn, ra under nữa mới thảm ....

mb508
11-28-2009, 07:24
clemson -oklahoma st - ucf - east caolina ; nếu thấy thấy thắng thì come back to uminhcoc at 3:00 để đánh game chiều

mb508
11-28-2009, 16:40
bửa nay o có chuối mà ăn ;tối nay đánh hết gia tài vô thằng hawaii