PDA

View Full Version : Chiều Tím - Khánh Hà - Lệ ThuPN99
10-01-2009, 17:47
http://i35.tinypic.com/35hg5z6.jpg


http://i37.tinypic.com/2laem54.jpg

http://www.freewebtown.com/timxua47/Chieu%20Tim%20-%20Khanh%20Ha.mp3

langto
10-01-2009, 17:55
Hay quá đi thôi!.....
Thanks PN

hatat
03-03-2011, 19:35
Chiều tím - lệ Thu (Pre 75) .

http://www.canhthep.com/image.php?module=104&image=/BachMa/JUNK/chieutim_lethu.jpg

http://www.canhthep.com/modules/Forum/forums/70a/nhac/notes/46178.chieutimthodinhhungnhacdantholethu.wma

hatat
04-27-2011, 16:45
http://motgocpho.org/users/thanhloanorg/nhacxua/0801TUQUY.mp3