PDA

View Full Version : Khi Người Yêu Tôi Khóc - Ngọc Hạ Nguyên Khang - Ngọc Lan Duy QuangPN99
08-13-2009, 11:29
Khi Người Yêu Tôi Khóc - Ngọc Lan Duy Quang


jTPRTLNMGHM

PN99
09-05-2010, 17:47
Khi Người Yêu Tôi Khóc - Ngọc Hạ - Nguyên Khang


Z6lUoBnCSv8&feature=related

langto
09-06-2010, 13:04
"Khi người yêu tôi khóc" Nguyên Khang trình bày thì tuyệt vời
Những người hơi kén thì chỉ thích bỡi chính giọng ca Nhật Trường


Thanks PN

hatat
02-24-2011, 19:13
"Khi người yêu tôi khóc" Nguyên Khang trình bày thì tuyệt vời
Những người hơi kén thì chỉ thích bỡi chính giọng ca Nhật Trường


Thanks PN

Còn Sỹ Phú thì sao hả pố ?

http://www.nhipcauonline.com/songs/1/Nguoi yeu toi khoc-Si Phu.mp3