PDA

View Full Version : NBA 2/17/09 1 Tuần 1 Gamemachicuong
02-17-2009, 16:21
Hôm nay game Lakers and Atlanta, total points 213½, đánh OVER game này

good luck bà con !

minhblvd
03-04-2009, 01:29
NBA khá không? March madness đến roi kìa ... nghĩ sao ??

machicuong
03-04-2009, 07:16
NBA thua te tua nên nghĩ rồi minhblvd, chờ vô playoff tính sau