PDA

View Full Version : NBA 2/3/09 1 Tuần 1 Gamemachicuong
02-03-2009, 16:45
Cái này của 1 người bạn cho, 70 games NBA trong 1 tuần họ lựa ra 1 game cho mình đánh, so far thằng bạn trúng game 6 tuần liên tục rồi. Hôm nay họ cho game SAN and DEN, total points 199, đánh OVER game này

good luck bà con !

machicuong
02-04-2009, 19:27
San Antonio 96
Denver 104
Final Score: 200 Over, Win

Hẹn gặp lại bà con thứ ba tuần sau