PDA

View Full Version : Tìm bài hát Euro 2008ciditin
06-13-2008, 16:38
Ai có bài hát và video chính thức của EURO 08 để download không vậy, cho tui xin.

NgV
06-13-2008, 19:42
Ai có bài hát và video chính thức của EURO 08 để download không vậy, cho tui xin.Bài hát chính thức của Euro 2008 :
CAN YOU HEAR ME
Singer : Enrique Iglesias

http://en.euro2008.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/EURO/63/11/70/631170_w2.jpg
http://www.hotlinkfiles.com/files/1452575_t4ugg/EnriqueIglesias-CanYouHearMe.mp3]EnriqueIglesias-CanYouHearMe.mp3

http://img254.imageshack.us/img254/4963/dllinknp7.png (http://rapidshare.com/files/122281683/Enrique_Iglesias-Can_You_Hear_Me.mp3.html)

Xem Youtube video thì dzô đây
"Can You Hear Me" - Bài hát chính thức của EURO 2008 (http://www.uminhcoc.com/forums/showthread.php?t=40173)

ciditin
06-14-2008, 09:34
Bài hát chính thức của Euro 2008 :
CAN YOU HEAR ME
[B]Singer : Enrique Iglesias

http://img254.imageshack.us/img254/4963/dllinknp7.png (http://rapidshare.com/files/122281683/Enrique_Iglesias-Can_You_Hear_Me.mp3.html)

Xem Youtube video thì dzô đây
"Can You Hear Me" - Bài hát chính thức của EURO 2008 (http://www.uminhcoc.com/forums/showthread.php?t=40173)
cám ơn bạn :innocent04:.