PDA

View Full Version : Những bàn thắng đẹpU minh cốc phó
05-08-2008, 19:26
Koi đi koi lại gòy mà vẫn thấy mê luôn !

<embed src="http://www.metacafe.com/fplayer/464062/most_powerfull_shots_in_history_of_football.swf" width="400" height="345" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>

crazy_g00
05-08-2008, 19:48
whoa...những bàn thắng đẹp ! :somot: :votay: