PDA

View Full Version : Dành cho pà con nèo thíck bi da !U minh cốc phó
05-02-2008, 22:09
thưởng thứk tài nghệ kủa cơ thủ Nhựt bủn nè !

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hFUkOjEcqmQ&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hFUkOjEcqmQ&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

crazy_g00
05-02-2008, 22:29
whoa...chắc khứa này kiếm bộn tiền héng ! :somot: :votay:

antena
05-03-2008, 16:48
thanksssssssss