PDA

View Full Version : Bad Rabbit - ransomware mới giống Petya lan tràn khắp Đông Âusaigonman
10-25-2017, 12:38
Một ransomware mới có tên Bad Rabbit đang khuấy đảo nhiều quốc gia ở Đông Âu, trong đó có cả các đơn vị chính phủ và doanh nghiệp. Tốc độ lan truyền tương đương với WannaCry và NotPetya diễn ra vào tháng 5 và 6 vừa qua.

Hiện tại, ransomware này đã có mặt ở Nga, Ukraine, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Những đơn vị bị ảnh hưởng được xác nhận gồm sân bay Odessa ở Thổ Nhĩ Kỹ, hệ thống tàu điện ngầm Kiev ở Ukraine, Bộ giao thông Ukraine và 3 tờ báo ở Nga, trong đó có Interfax và Fontanka. Nhóm CERT của Ukraine đã đăng cảnh báo các doanh nghiệp về vụ việc.

https://img.quantrimang.com/photos/image/2017/10/25/ransomware-bad-rabbit-thong-bao.jpg
Thông báo máy tính đã bị Bad Rabbit tấn công

Bad Rabbit phát tán qua cập nhật Flash Player giả

Các nhà nghiên cứu tại ESET và Proofpoint nói rằng ban đầu Bad Rabbit được phát tán qua gói cập nhật Flash Player giả mạo nhưng ransomware cũng có công cụ riêng để di chuyển bên trong mạng lưới. Điều này cũng giải thích vì sao Bad Rabbit lại lan tràn nhanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn.

rong báo cáo của Kaspersky có đưa ra dữ liệu cho thấy “ransomware phát tán qua kiểu tấn công drive-by” và “nạn nhân bị chuyển hướng tới [trang web tự cho là gói cập nhật Flash] từ các trang thật”.

Dựa trên phân tích của ESET, Emsisoft và Fox-IT, Bad Rabbit dùng MImikatz để lấy thông tin đăng nhập vào bộ nhớ máy tính và hard-coded, cố truy cập máy chủ trên cùng mạng qua SMB và WebDAV.

Bad Rabbit cũng như Petys và NotPetya, đầu tiên mã hóa tập tin trên máy sau đó thay thế bằng MBR (Master Boot Record). Khi xong việc, nó sẽ khởi động lại máy và từ đây chỉ còn thông báo tống tiền MBR.

Thông báo này cũng giống thông báo mà NotPetya sử dụng. Ngoài ra thì Bad Rabbit và NotPetya không giống nhau nhiều. Intezer nói rằng chỉ có 13% code trong NotPetya được dùng lại trong Bad Rabbit. Kẻ tấn công yêu cầu nạn nhân truy cập trang qua mạng Tor và trả 0.05 Bitcoin (khoảng USD 280) trong 40 giờ trước khi khoản tiền tăng lên.

Có vẻ Bad Rabbit được viết trên DiskCryptor, một công cụ mã hóa ổ đĩa mã nguồn mở, tương tự như ransomware HDDCryptor đã tấn công dịch vụ giao thông Minu tại San Francisco đầu năm nay. Mã nguồn của Bad Rabbit cũng chứa nhiều tham chiếu tới các nhân vật trong Game of Thrones.

https://img.quantrimang.com/photos/image/2017/10/25/ransomware-bad-rabbit-task.jpg
Các công việc lên lịch trình sẵn được đặt tên theo Game of Thrones
Các thông số kỹ thuật của Bad Rabbit

Bad Rabbit tấn công bằng cách hiển thị thông báo cập nhật Adobe Flash giả. Khi người dùng click vào, tập tin install_flash_player.exe sẽ được tải về. Khi thực thi, nó sẽ để lại tập tin C:\Windows\infpub.dat và thực thi nó bằng lệnh C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\infopub.dat, #1.15

https://img.quantrimang.com/photos/image/2017/10/25/ransomware-bad-rabbit-rundll32.jpg
Infpub.dat thực thi qua rundll32

Sau đó, Infpub.dat sẽ tạo ra các tập tin C:\Windows\cscc.dat và C:\Windows\dispco.exe. Cscc.dat thực ra là bản sao đã đổi tên của dcrypt.sys, driver của DiskCryptor. Infpub.dat sẽ tạo Windows Client Side Caching DDriver được dùng để khởi động driver cscc.dat.

Infpub.dat đặt lịch trình sẵn để khởi động dispci.exe khi người dùng đăng nhập máy tính. Việc này gọi là Rhaegal và sẽ thực thi lệnh "C:\Windows\dispci.exe" -id [id] && exit

Driver cscc.dat cùng với tập tin dispci.exe được dùng để mã hóa ổ đĩa và chỉnh sửa bản ghi boot để hiển thị thông báo tống tiền dưới đây khi nạn nhân bật máy tính.

https://img.quantrimang.com/photos/image/2017/10/25/ransomware-bad-rabbit-ghi-chu.jpg
Đây là thông báo tống tiền của Bad Rabbit

Infpub.dat vẫn chưa xong việc. Sau khi cài yếu tố của DiskCryptor, nó còn mã hóa tập tin trên máy nạn nhân, có lẽ bằng thuật toán AES. Key mã hóa AES này sau đó được dùng để mã hóa với key công cộng RSA-2048. Hiện chưa biết key được lưu trữ ở đâu nhưng có lẽ được thêm vào tập tin mã hóa.

Không như các ransomware khác, Bad Rabbit không thêm phần mở rộng vào tên tập tin mà thêm chuỗi đánh dấu tập tin "encrypted" vào cuối tập tin.

https://img.quantrimang.com/photos/image/2017/10/25/ransomware-bad-rabbit-file.jpg
Tập tin bị mã hóa với chuỗi đánh dấu

Infpub.dat còn có khả năng phát tán tới các máy tính khác thông qua SMB bằng cách cố truy cập mạng chia sẻ qua SMB bằng thông tin đăng nhập đã đánh cắp được từ máy tính nạn nhân. Nếu truy cập được, nó sẽ tự sao chép và thực thi ransomware trên các máy khác.

https://img.quantrimang.com/photos/image/2017/10/25/ransomware-bad-rabbit-smb-traffic.jpg
Đây là ví dụ của traffic SMB

Cuối cùng, Bad Rabbit cũng lên lịch để khởi động lại máy tính. Các công việc này cũng được đặt tên theo Game of Thrones là Drogon và Viserion, được dùng để tắt và khởi động lại máy và thực thi những chương trình khác khi đăng nhập hoặc hiển thị màn khóa trước khi khởi động Windows.

Nhìn chung, Bad Rabbit khá phức tạp và chứa nhiều công đoạn. Các công ty bảo mật vẫn đang nghiên cứu nên có thể vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa khám phá ra trong ransomware này.

Bad Rabbit IOC

Hashes

install_flash_player.exe: 630325cac09ac3fab908f903e3b00d0dadd5fdaa0875ed8496 fcbb97a558d0da
infpub.dat: 579fd8a0385482fb4c789561a30b09f25671e86422f40ef5cc a2036b28f99648
cscc.dat (dcrypt.sys): 0b2f863f4119dc88a22cc97c0a136c88a0127cb026751303b0 45f7322a8972f6
dispci.exe: 8ebc97e05c8e1073bda2efb6f4d00ad7e789260afa2c276f0c 72740b838a0a93

Các tập tin

C:\Windows\infpub.dat
C:\Windows\System32\Tasks\drogon
C:\Windows\System32\Tasks\rhaegal
C:\Windows\cscc.dat
C:\Windows\dispci.exe

Các registry entry

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\Type 1
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\Start 0
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\ErrorC ontrol 3
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\ImageP ath cscc.dat
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\Displa yName Windows Client Side Caching DDriver
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\Group Filter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\Depend OnService FltMgr
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\cscc\WOW64 1

Mạng hoạt động

Mạng local và từ xa qua SMB traffic trên các cổng 137, 139 và 445.
caforssztxqzf2nm.onion

Phần mở rộng khi bị mã hóa

.3ds .7z .accdb .ai .asm .asp .aspx .avhd .back .bak .bmp .brw .c .cab .cc .cer .cfg .conf .cpp .crt .cs .ctl .cxx .dbf .der .dib .disk .djvu .doc .docx .dwg .eml .fdb .gz .h .hdd .hpp .hxx .iso .java .jfif .jpe .jpeg .jpg .js .kdbx .key .mail .mdb .msg .nrg .odc .odf .odg .odi .odm .odp .ods .odt .ora .ost .ova .ovf .p12 .p7b .p7c .pdf .pem .pfx .php .pmf .png .ppt .pptx .ps1 .pst .pvi .py .pyc .pyw .qcow .qcow2 .rar .rb .rtf .scm .sln .sql .tar .tib .tif .tiff .vb .vbox .vbs .vcb .vdi .vfd .vhd .vhdx .vmc .vmdk .vmsd .vmtm .vmx .vsdx .vsv .work .xls .xlsx .xml .xvd .zip

Key RSA-2048 được nhúng vào

MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5clDuV Fr5sQxZ+feQlVvZcEK0k4uCSF5SkOkF9A3tR6O/xAt89/PVhowvu2TfBTRsnBs83hcFH8hjG2V5F5DxXFoSxpTqVsR4lOm5 KB2S8ap4TinG/GN/SVNBFwllpRhV/vRWNmKgKIdROvkHxyALuJyUuCZlIoaJ5tB0YkATEHEyRsLcntZ YsdwH1P+NmXiNg2MH5lZ9bEOk7YTMfwVKNqtHaX0LJOyAkx4NR 0DPOFLDQONW9OOhZSkRx3V7PC3Q29HHhyiKVCPJsOW1l1mNtwL 7KX+7kfNe0CefByEWfSBt1tbkvjdeP2xBnPjb3GE1GA/oGcGjrXc6wV8WKsfYQIDAQAB

Theo quantrimang