PDA

View Full Version : Chân dài miên man của Mai Phương ThúyPN99
03-13-2016, 11:53
Hoa hậu Việt Nam năm 2006 nổi bật trong sự kiện với chiều cao 1,84m cùng chiếc váy đỏ rực xẻ rất bạo.
Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện trên thảm đỏ Gala Bài Hát Việt 2016 kiêu sa và duyên dáng
https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9729-1453517347135/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9730-1453517347141/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9738-1453517347146/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9744-1453517347149/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9746-1453517347180/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9750-1453517347183/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9751-1453517347187/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9764-1453517347205/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9765-1453517347211/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9770-1453517347215/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9771-copy-1453517347219/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9780-1453517347223/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9785-1453517347227/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9789-1453517347231/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9798-1453517347234/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9800-1453517347238/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9807-1453517347241/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9835-1453517347244/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpg

https://dantri4.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2016/1d4a9872-1453517347247/choang-voi-chan-dai-mien-man-cua-mai-phuong-thuy.jpgTrí Thức Trẻ