PDA

View Full Version : Đố,gì đây ?Huy Hanh
01-27-2016, 09:11
http://i63.tinypic.com/28m0pav.jpg

nhucanhvacbay
01-27-2016, 09:15
Bán chổi lông gà

huvo
01-27-2016, 09:17
Đồ phủi bụi của mấy bà .

Huy Hanh
01-27-2016, 09:18
Đồ phủi bụi của mấy bà .
Trật lất !:24:

gacon2004
01-27-2016, 09:30
Làm nhang

Hoàng Na
01-27-2016, 09:43
Chân nhang :4::4::4:

Huy Hanh
01-27-2016, 09:52
Chân nhang :4::4::4:
:red wine::red wine:

nguacon
01-27-2016, 11:01
Không phải "chân" mà là que làm nhang.

Nhang đốt tàn thì còn chân.

hungde62
01-27-2016, 16:10
Không phải "chân" mà là que làm nhang.

Nhang đốt tàn thì còn chân.

Chí lý, chí lý!