PDA

View Full Version : Nhà TôiHoàng Na
01-15-2016, 12:22
http://s13.postimg.org/4gwapm8tj/IMG_8155.jpg (http://postimg.org/image/wtrsg2ujn/full/)

Gunny
01-15-2016, 12:43
Woa! Một mình một cõi trên đỉnh đồi , bãi đậu xe chổ này thênh thang.
Có đăng bán nhà và tặng luôn chủ nhà không? :24:

chendetoi
01-15-2016, 13:27
..........tặng luôn chủ nhà không? :24:

Hỏng chịu đâu là hỏng chịu đâu, bé Vi là của chen mờ :24: :24:

tudien
01-15-2016, 16:23
Hỏng chịu đâu là hỏng chịu đâu, bé Vi là của chen mờ :24: :24:

Tội nghịp bé Vi...:42::42:

Hoàng Na
01-15-2016, 22:20
:godau::godau::godau:

Hỏng chịu đâu là hỏng chịu đâu, bé Vi là của chen mờ :24: :24:
:godau::godau::godau:

Tội nghịp bé Vi...:42::42: