PDA

View Full Version : Chồng Celine Dion qua đời ở tuổi 73trailuulac
01-14-2016, 18:35
Chồng Celine Dion qua đời ở tuổi 73

http://i.cbc.ca/1.2701541.1434568424!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/original_620/celine-dion.jpg


http://www.cbc.ca/news/arts/ren%C3%A9-ang%C3%A9lil-dead-c%C3%A9line-dion-s-husband-dead-at-73-1.3007809

tudien
01-14-2016, 20:42
Chồng Celine Dion qua đời ở tuổi 73

http://i.cbc.ca/1.2701541.1434568424!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/original_620/celine-dion.jpg


http://www.cbc.ca/news/arts/ren%C3%A9-ang%C3%A9lil-dead-c%C3%A9line-dion-s-husband-dead-at-73-1.3007809


Qua đời..?? Sao dzui thía??:32:

trailuulac
01-16-2016, 07:52
Qua đời..?? Sao dzui thía??:32:
Tiếng Việt mình phong phú ghơ ha ? hehehehe
Người đi qua đời tôi , vậy người kia có chết hông ta ? hay là tui chết ? hahahahaha .